12-TI DENNÍ
VÝCVIKOVÝ KURZ TERAPIE ZAMĚŘENÉ NA EMOCE

Doc. Mgr. LADISLAV TIMUĽÁK, Ph.D.

10. – 13. 11. 2019
14. – 17. 3. 2020
30. – 2. 6. 2020

EFTi organizuje akreditovaný výcvikový kurz v terapii zaměřené na emoce (Emotion-Focused Therapy). Výcvik je rozložen do tří čtyřdenních setkání a je otevřen především pro klinické či poradenské psychology a psychoterapeuty. Účastníci kurzu budou seznámeni s teoretickými principy terapie zaměřené na emoce a osvojí si výzkumem podložené psychoterapeutické postupy a techniky. Absolventi kurzu obdrží mezinárodní certifikát ISEFT o dosažení základního stupně vzdělání v terapii zaměřené na emoce a budou moci pokračovat v získání vyšší kvalifikace. Výcvik proběhne v češtině.

Doc. Mgr. LADISLAV TIMUĽÁK, Ph.D.

L. Timuľák je psycholog a vedoucí doktorského programu poradenské psychologie na Trinity College Dublin. V Dublinu založil irský Institut terapie zaměřené na emoce (iEFT.ie), kde působí jako supervizor a mezinárodní lektor terapie zaměřené na emoce (certifikován mezinárodní společnosti ISEFT). L. Timuľák působí rovněž jako kvalifikovaný poradenský psycholog (Psychological Society of Ireland), absolvoval výcviky v několika dalších psychoterapeutických přístupech: např. terapie zaměřená na člověka či KBT. Dlouhodobě se věnuje empirickému výzkumu psychoterapie a publikoval řadu odborných studií. Jeho nejnovější knižní publikace jsou Transforming generalized anxiety: An emotion-focused approach (Routledge, 2017) a Transforming emotional pain in psychotherapy: An emotion-focused approach (Routledge, 2015). Několik Timuľákových knih vyšlo i v češtině. V současné době vede experimentální výzkum srovnávající účinnost terapie zaměřené na emoce s kognitivně-behaviorální terapií. Vede rovněž výzkum věnující se využití terapie zaměřené na emoce jako transdiagnostické léčby duševních poruch.

Cílové kompetence

Terapie zaměřená na emoce je výzkumem podložený humanisticky orientovaný psychoterapeutický přístup, který se vyvinul především z terapie zaměřené na člověka a gestalt terapie (bližší info na stránkách EFTi.cz). Absolventi výcvikového kurzu budou vyškoleni v psychoterapeutických postupech podporujících životní spokojenost a psychickou odolnost klientů/pacientů. Kurz prohloubí kompetence terapeutů potřebné k tomu, aby klienta citlivě a systematicky vedli při propracovávání jeho emocionálních zranění/emocionálních schémat a transformaci maladaptivních emocí prostřednictvím emocí adaptivních – především soucitu vůči sobě samému, asertivity. Absolvent kurzu se bude orientovat v teorii terapie zaměřené na emoce a bude ji schopen flexibilně využívat v závislosti na konkrétním problému či diagnóze konkrétního klienta/pacienta; bude ovládat řadu terapeutických technik jako je například „prázdná židle“ či „práce s vnitřním kritikem“ a bude schopen integrovat osvojené techniky v rámci preferovaného psychoterapeutického přístupu, resp. terapeutické praxe. Klíčovou součástí kurzu je rozvoj empatie, resp. experienciální nácvik terapeutických postupů pro silnější porozumění aktuálnímu prožívání klienta a podporu vyjádření jeho aktuálních potřeb a emocí.

Požadavky na účastníky

Dokončený akreditovaný dlouhodobý psychoterapeutický výcvik (minimálně komunitní část). 

Psychoterapeutická/poradenská praxe. 

VŠ vzdělání v psychologii, lékařství či příbuzných oborech (např. sociální práce, pedagogika, psychosomatika).

V případě většího zájmu o kurz budou preferováni psychologové pracující ve zdravotnictví.

Cílová skupina Klientů/pacientů

Jednotlivci, které trápí interpersonální/vztahové problémy, trauma, syndrom vyhoření, dlouhodobý stres, pacienti/klienti s úzkostnou, depresivní symptomatologií či příbuznými diagnózami/potížemi apod.

Akreditace

Asociace klinických psychologů ČR

Česká lékařská komora

PDF Letáček ke stažení

Termín konání

10. – 13. 11. 2019
14. – 17. 3. 2020
30. – 2. 6. 2020

místo konání

1. máje 820/5, Olomouc

cena kurzu
(tří 4-denních workshopů)

23 200

kontaktní osoba

Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D. et Ph.D.