CO JE TERAPIE ZAMĚŘENÁ NA EMOCE?

Terapie zaměřená na emoce (Emotion-Focused Therapy; EFT) je výzkumem podložený psychoterapeutický přístup, který se vyvinul z tzv. terapie zaměřené na člověka a gestalt terapie. Obsahuje rovněž prvky systemické terapie a focusingu (nemá nic společného s EFT ve smyslu Emotional Freedom Techniques). EFT se vyvinulo – a stále vyvíjí – na základě několik dekád trvajícího výzkumu psychoterapeutického procesu a terapeutické změny; je tedy odpovědí na výzkumná zjištění ohledně toho, co v humanistické terapii klientům skutečně pomáhá. Mezi hlavní zakladatele EFT patří L. Greenberg, S. Johnson, R. Elliott či L. Rice. EFT je praktikováno v individuální, párové, rodinné i skupinové formě. 

EFT vychází z předpokladu, že naše emoce nás informují o našich potřebách a hrají proto klíčovou roli v našem každodenním jednání a při zásadních životních rozhodnutích.

Naše emoce nám ukazují, co v daný moment potřebujeme – být vůči nim vnímavý je proto adaptivní. EFT dále předpokládá, že dlouhodobý emocionální diskomfort, úzkost, nervozita, chronická únava, podrážděnost, pocity beznaděje či rezignace apod. jsou často důsledkem životních zkušeností, v nichž nebyly naplněny důležité emocionální potřeby.

Hlavním úkolem EFT terapeuta je pomoci klientovi pojmenovat a vyjádřit jeho zraňující prožitky a transformovat je zvyšováním asertivity a soucitu vůči sobě samému.

V případě prožívání maladaptivních, bolestivých či nesnesitelných emocí terapeut – často s pomocí určitých technik – citlivě podporuje klienta při jejich transformování do emocí adaptivních. Tento proces je především rozvíjením soucitu vůči sobě samému a budováním asertivity, a to z vlastních zdrojů klienta.

Bližší informace o terapii zaměřené na emoce naleznete zde.

ALFRED & SHADOW – A SHORT STORY ABOUT EMOTIONS

By Anne Hilde Vassbø Hagen, produced in conjunction with the Norwegian Institute of Emotion-Focused Therapy