EFTi (Emotion-Focused Therapy Institute)

OUSHI
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1. máje 820/5,
779 00 Olomouc

Vedoucí centra

Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D. et Ph.D.
petr.mikoska@oushi.upol.cz