EFTi je výzkumnou organizací podporující rozvoj terapie zaměřené na emoce a příbuzných psychoterapeutických přístupů. Bylo založeno roku 2019 při Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci. EFTi spolupracuje s výzkumnými institucemi a klinickými pracovišti u nás i v zahraničí, například Emotion-Focused Therapy Research Group. EFTi je členem International Society for Emotion Focused Therapy (ISEFT).

Posláním EFTi je podporovat empirický výzkum psychoterapie a poskytování výzkumem podložené a účinné psychologické péče v Česku. Sdružuje tým odborníků, kteří spolupracují na přípravě a realizaci výzkumných a vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj terapie zaměřené na emoce a příbuzných psychoterapeutických přístupů.

Aktivity EFTi vycházejí z přesvědčení, že kvalita výzkumu a psychoterapeutické praxe se mohou vzájemně podporovat; působení na pomezí akademického výzkumu, klinické praxe a psychoterapie umožňuje uplatňovat a ověřovat výsledky akademického výzkumu v psychoterapeutické praxi. Spolupráce EFTi s klinickými pracovišti a podílení se na poskytování psychoterapie rovněž vytváří optimální podmínky pro realizaci výzkumu, který zpětně stimuluje účinnost a dostupnost psychologické péče.